Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.11.2013

Číselník 274

Číselník 274 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 131101 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.12.2013,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.12.2013,
- data VZP - Číselník PZT 950 platný od 01.10.2013,