Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

7.2.2011

Číselník 201

Číselník 201 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 110207 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.02.2011,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 04.02.2011,
- data VZP - číselník PZT 791 platný od 01.02.2011,

Změny 201 v Seznamu hrazených LP a PZLÚ
ve formátu XLS a PDF ke stažení