Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

4.2.2014

Číselník 277

Číselník 277 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 140201 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.02.2014,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 04.02.2014,
- data VZP - Číselník PZT 961 platný od 01.02.2014,