Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.6.2014

Číselník 283

Číselník 283 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 140701 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.07.2014,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.07.2014,
- data VZP - Číselník PZT 966 platný od 01.07.2014,