Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

12.1.2015

Číselník 294

294 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 13.01.2015
- číselník 294:
- data SÚKL - SCAU150113-Seznam hrazených k 13.01.2015
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 06.01.2015
- data VZP - Číselnik PZT 969 platný od 01.01.2015