Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

28.2.2015

Číselník 296

296 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 28.02.2015
- číselník 296:
- data SÚKL - SCAU150301-Seznam hrazených k 01.03.2015
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.03.2015
- data VZP - Číselnik PZT 970 platný od 01.03.2015