Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.3.2015

Číselník 297

297 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 31.03.2015
- číselník 297:
- data SÚKL - SCAU150401-Seznam hrazených k 01.04.2015
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.04.2015
- data VZP - Číselnik PZT 971 platný od 01.04.2015