Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.4.2015

Číselník 299

299 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 01.05.2015
- číselník 299:
- data SÚKL - SCAU150501-Seznam hrazených k 01.05.2015
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.05.2015
- data VZP - Číselnik PZT 971 platný od 01.04.2015