Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.4.2016

Číselník 317

317 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 30.04.2016
- číselník 317:
- data SÚKL - SCAU160501-Seznam hrazených k 01.05.2016
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.05.2016
- data VZP - Číselnik PZT 981 platný od 01.05.2016
- Veterinární přípravky k 01.05.2016