Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.3.2011

Číselník 205

Číselník 205 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 110331 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.04.2011,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 14.03.2011,
- data VZP - číselník PZT 791 platný od 01.02.2011,