Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.11.2016

Číselník 326

326 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 30.11.2016
- číselník 326:
- data SÚKL - SCAU161201-Seznam hrazených k 01.12.2016
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.12.2016
- data VZP - Číselnik PZT 988 platný od 01.12.2016
- Veterinární přípravky k 01.12.2016