Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

1.1.2017

Číselník 327

327 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 01.01.2017
- číselník 327:
- data SÚKL - SCAU170101-Seznam hrazených k 01.01.2017
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.01.2017
- data VZP - Číselnik PZT 989 platný od 01.01.2017
- Veterinární přípravky k 01.01.2017