Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.1.2017

Číselník 329

329 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 01.02.2017
- číselník 329:
- data SÚKL - SCAU170201-Seznam hrazených k 01.02.2017
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.02.2017
- data VZP - Číselnik PZT 989 platný od 01.01.2017
- Veterinární přípravky k 01.02.2017