Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

28.2.2017

Číselník 332

332 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 28.02.2017
- číselník 332:
- data SÚKL - SCAU170301-Seznam hrazených k 01.03.2017
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.03.2017
- data VZP - Číselnik PZT 990 platný od 01.02.2017
- Veterinární přípravky k 01.03.2017