Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.5.2017

Číselník 335

335 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 31.05.2017
- číselník 335:
- data SÚKL - SCAU170601-Seznam hrazených k 01.06.2017
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.06.2017
- data VZP - Číselnik PZT 992 platný od 01.05.2017
- Veterinární přípravky k 01.06.2017