Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

9.5.2018

Číselník 353

353 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 10.05.2018
- číselník 353:
- data SÚKL - SCAU180510-Seznam hrazených k 10.05.2018
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 10.05.2018
- data VZP - Číselnik PZT 1001 platný od 01.05.2018
- Veterinární přípravky k 10.05.2018