Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

1.6.2018

Číselník 355

355 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 02.06.2018

- číselník 355:
- data SÚKL - SCAU180602-Seznam hrazených k 02.06.2018
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 02.06.2018
- data VZP - Číselnik PZT 1001 platný od 01.05.2018
- Veterinární přípravky k 02.06.2018