Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

15.8.2018

Číselník 358

358 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 15.08.2018

- číselník 358:
- data SÚKL - SCAU180801-Seznam hrazených k 01.08.2018
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 15.08.2018
- data VZP - Číselnik PZT 1002 platný od 01.07.2018
- Veterinární přípravky k 15.08.2018