Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.9.2018

Číselník 360

360 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 30.09.2018

- číselník 360:
- data SÚKL - SCAU181001-Seznam hrazených k 01.10.2018
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.10.2018
- data VZP - Číselnik PZT 1003 platný od 01.10.2018
- Veterinární přípravky k 01.10.2018