Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.10.2018

Číselník 361

361 Aktualizace číselníku SUKLu ze dne 31.10.2018

- číselník 361:
- data SÚKL - SCAU181101-Seznam hrazených k 01.11.2018
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 01.11.2018
- data VZP - Číselnik PZT 1003 platný od 01.10.2018
- Veterinární přípravky k 01.11.2018