Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

31.8.2019

Číselník 374

Číselník 374 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 190901 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.09.2019
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.09.2019
- data SUKL - OP-seznamy odchylek dle FMD k 01.09.2019
- data VZP - Číselník PZT 1019 platný od 01.09.2019
- Veterinární přípravky k 01.09.2019