Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

6.5.2011

Číselník 209

Číselník 209 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 110506 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.05.2011,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 29.04.2011,
- data VZP - číselník PZT 800 platný od 01.04.2011,