Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.4.2020

Číselník 388

Číselník 388 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU20200501 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.05.2020
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.05.2020
- data SÚKL - OP-seznamy odchylek dle FMD k 01.05.2020
- data SÚKL - ZPSCAU20200501 - Seznam hrazených PZT k 01.05.2020
- data VZP - Číselník PZT 1042 platný od 01.05.2020
- Veterinární přípravky k 01.05.2020