Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.9.2020

Číselník 393

393 Aktualizace ciselniku SUKLu ze dne 01.10.2020
- ciselnik 393:
- data SUKL - SCAU201001-Seznam hrazenych k 01.10.2020
- data SUKL - DLP (databáze léčivých přípravků) k 01.10.2020
- data SUKL - OP-seznamy odchylek dle FMD k 01.10.2020
- data SUKL - ZPSCAU_20201001 - Seznam hrazenych PZT k 01.10.2020
- data VZP - ciselnik PZT 1047 platny od 01.10.2020
- Veterinarni pripravky k 01.10.2020