Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

28.2.2021

Číselník 398

398 Aktualizace číselníku SÚKLu ze dne 01.03.2021
- číselník 398:
- data SUKL - SCAU210301-Seznam hrazených k 01.03.2021
- data SUKL - DLP (databáze léčivých přípravků) k 01.03.2021
- data SUKL - OP-seznamy odchylek dle FMD k 01.03.2021
- data SUKL - ZPSCAU_20210301 - Seznam hrazených PZT k 01.03.2021
- data VZP - číselník PZT 1054 platný od 01.03.2021
- Veterinární přípravky k 01.03.2021