Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.11.2021

Číselník 408

408 Aktualizace číselníku SÚKLu ze dne 01.12.2021
- číselník 408:
- data SUKL - SCAU211201-Seznam hrazených k 01.12.2021
- data SUKL - DLP (databáze léčivých přípravků) k 01.12.2021
- data SUKL - OP-seznamy odchylek dle FMD k 01.12.2021
- data SUKL - ZPSCAU_20211201 - Seznam hrazených PZT k 01.12.2021
- data VZP - číselník PZT 1065 platný od 01.12.2021
- Veterinární přípravky k 01.12.2021