Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

7.10.2011

Číselník 222

Číselník 222 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 111007 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.10.2011,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 07.10.2011,
- data VZP - číselník PZT 820 platný od 01.10.2011