Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

26.12.2011

Aktualizace programu Win MEDICO

Bez instalace této aktualizace na všech počítačích kde program používáte, nelze zahájit práci v roce 2012.

V případě, že nemáte k dispozici tuto verze Win MEDICO , kontaktujte IHNED svého dodavatele programu MEDICO!!!