Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

30.12.2011

Číselník 228

Číselník 228 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 111230 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.01.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.01.2012,
- data VZP - číselník PZT 830 platný od 01.01.2012