Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

16.1.2012

Číselník 230

Číselník 230 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 120117 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 17.01.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 11.01.2012,
- data VZP - číselník PZT 830 platný od 01.01.2012