Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

10.2.2012

Číselník 234

Číselník 234 obsahuje:

- data SÚKL - SCAU 120211 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 11.02.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 10.02.2012,
- data VZP - číselník PZT 832 platný od 01.02.2012