Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

4.1.2011

Číselník 197

Číselník 197 obsahuje: 
- data SÚKL - SCAU 110104 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 01.01.2011, 
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 08.12.2010, 
- data VZP - číselník PZT 790 platný od 01.01.2011,

Změny 197 v Seznamu hrazených LP a PZLÚ 
ve formátu XLS a PDF ke stažení