Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

26.4.2012

Číselník 238

238 Aktualizace číselníku VZP ze dne 01.04.2012
- číselník 238:
- data SÚKL - SCAU120401-Seznam hrazených k 1.4.2012
- data SÚKL - KLK (kódy registrovaných LP) k 11.4.2012
- data VZP - Číselnik PZT 861 platný od 1.4.2012