Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

11.6.2012

Číselník 242

Číselník 242 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 120611 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 12.06.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 08.06.2012,
- data VZP - Číselník PZT 862 platný od 01.04.2012,