Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

2.8.2012

Číselník 248

Číselník 248 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 120803 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 03.08.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 01.08.2012,
- data VZP - Číselník PZT 871 platný od 01.08.2012,