Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

3.9.2012

Číselník 250

Číselník 250 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 120901 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 04.09.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 04.09.2012,
- data VZP - Číselník PZT 872 platný od 01.09.2012,