Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Aktualizace

3.10.2012

Číselník 253

Číselník 253 obsahuje:
- data SÚKL - SCAU 121004 Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k 04.10.2012,
- data SÚKL - KLK Kódy registrovaných LP k 04.10.2012,
- data VZP - Číselník PZT 872 platný od 01.10.2012,

Do číselníku byl přidán pouze jeden nový záznam:

kod
0004062 - CAVINTON INJ SOL 10X2ML/10MG
uhr1_253: 181,99
lim1_253: H
cp_253: 133,00
mfc_253: 207,72