Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Ověření údajů na VZP přímo z programu MEDICO

Stav pojištění: zjištění, u které pojišťovny je pojištěnec k danému datu registrován.
Stav smlouvy: zjištění, zda má daný poskytovatel zdravotní péče k danému datu smlouvu s VZP ČR, včetně zjištění jeho odbornosti.
Kanál B2B ověřuje a vrací informace platné v okamžiku automatického dotazu zaslaného programem MEDICO.

Kanál B2B pro lékárny nenahrazuje validaci receptu a nemůže jít ani o předběžnou validaci receptu!

Co potřebuje lékárna

  • vhodný elektronický certifikát, lze využít stejný certifikát jako pro přístup k Portálu VZP
  • standardní připojení k internetu
  • uzavření smlouvy (dodatku) s VZP

Co je to B2B kanál VZP

V rámci rozvoje elektronické komunikace s klienty zavedla VZP ČR komunikační kanál umožňující přímou komunikaci mezi informačními systémy nebo programy lékárny a informačním systémem VZP.
Služby jsou vytvořeny na základě standardních protokolů SOAP a AS2, samotné služby jsou tedy zcela nezávislé na programovém prostředí a operačním systému lékárny.

Typy B2B služeb

Synchronní služby pro rychlé zpracování zaslaných vstupních dat, obvykle využívané pro ověřování údajů na straně lékárny.
Asynchronní služby pro úlohy s předpokládanou delší odezvou v řádu minut až dnů, obvykle nahrazují standardní podání do VZP.
Na rozdíl od Portálu VZP, který vyžaduje pokaždé přihlášení klienta a ruční zadání úlohy, probíhá komunikace pomocí služby B2B mezi subjekty naprosto automaticky, tj. bez zásahu obsluhy.
Komunikace B2B je zabezpečená pomocí certifikátů, pro přístup lze využít stejné typy certifikátů jako pro přístup k Portálu VZP.