Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací SÚKL přímo v programu MEDICO

SÚKL poskytuje informace o závadách v jakosti LP a ZP, nežádoucích účincích LP, padělcích a nelegálních přípravcích lékárenským pracovištím, která jsou připojena k systému sběru dat Hlášení výdeje léčivých přípravků.

Přínosy nového systému hlášení

Pro lékárny

informace doručeny přímo do programu Win MEDICO, ze strukturovaných informací lze pomocí kódu SÚKL a šarže provést kontrolu:

  • vydaných vadných šarží na pacienta
  • vadných šarží na skladě
  • vadných šarží při příjmu

hlášení mohou být doplněna odkazy na další informace na internetu

 Pro SÚKL

  • zpětná vazba z lékárny o stažení hlášení - kdo informaci dostal
  • zpětná vazba z lékárny přečtení hlášení - kdo informaci zpracoval