Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu.

Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Výhody systému IZIP

Pro klienta

 • klient je informován o zdravotní péči a má přehled o výsledcích vyšetření i léčbě 
 • klient se aktivně sám stará o své zdraví - vybraným lékařům umožňuje přístup k informacím v Elektronické zdravotní knížce
 • zlepšuje se komunikace mezi klientem a lékařem
 • klient se stává informovaným a sebevědomým účastníkem zdravotnického systému a vlastní léčby, není tak pouze pasivním pacientem 
 • klient může předejít opakování některých vyšetření
 • klient se vyhne zbytečnému užívání léků různých názvů, ale se stejným účinkem, které mohou ve velkém množství organizmu uškodit, nebo léků, které působí protikladně a tak neléčí 
 • zrychluje se stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez zbytečných odkladů 
 • informace v Elektronické zdravotní knížce jsou zabezpečeny proti zneužití
 • informace v EZK jsou k dispozici „bez hranic", všude tam, kde je přístupný internet
 • Elektronickou zdravotní knížku nikde nezapomenete

Pro lékaře

 • zlepšuje se komunikace mezi lékaři i mezi lékařem a pacientem (klientem Elektronické zdravotní knížky)
 • lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o zdravotním stavu svého pacienta 
 • informace má včas a v době, kdy je pacient právě v ordinaci 
 • lékař ušetří čas, nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření či předepisovat léky, které byly předepsány jiným lékařem

Pro zdravotnický systém

 • zkvalitňuje a zrychluje se poskytovaná zdravotní péče 
 • předchází se provádění nadbytečných a duplicitních zdravotních výkonů 
 • brání se nekoordinovanému předepisování léků 
 • dochází k výrazným úsporám v systému veřejného zdravotního pojištění
 • systém IZIP podporuje využívání informačních technologií ve zdravotnictví 
 • citlivé zdravotní informace jsou v systému IZIP a tedy i v Elektronických zdravotních knížkách dokonaleji chráněny před ztrátou či zneužitím než v kartotékách v ordinacích