Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Kontakty

Fill SW servis s.r.o., sídlo společnosti:

Adresa: U staré pošty 744 IČ: 25883674
738 01 Frýdek-Místek DIČ: CZ25883674
Registrace: Obchodní rejstřík KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24506

Tel.: 558 435 524 Ing. Tomáš Břežek 558 435 524 brezek@fillmedico.cz
Fax: 558 433 529 Ing. Radim Kolek 558 435 524 kolek@fillmedico.cz
Mail: fill-sw@fillmedico.cz

Administrativa, obchod, zpracování dokladů pro ZP:

Adresa: U staré pošty 744
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 524 Ing. Silvie Břežková 724 268 422 brezkova@fillmedico.cz
Fax: 558 433 529 Pavla Polášková 724 268 422
Mail: obchod@fillmedico.cz

Konzultace a servis MEDICO:

Frýdek-Místek
Adresa: U staré pošty 744
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 524 Roman Šrubař 724 268 423 srubar@fillmedico.cz
Fax: 558 433 529 Zbyněk Volný 606 541 298 volny@fillmedico.cz
Mail: medico@fillmedico.cz

Jihlava
Adresa: Svatopluka Čecha 1740/15
586 01 Jihlava 1
Tel.: 565 650 000 Ing. Zbyněk Hák 603 965 467 hak@ji.cz
Mail: medico@ji.cz

Plzeň
Adresa: Línská 299
330 26 Tlučná
Tel.: 377 880 350 Ing. František Karl 604 729 717 frantisek.karl@medsoft.cz
Mail: medsoft@medsoft.cz Ing. František Tischler 603 271 654 medsoft@medsoft.cz