Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Novinky

7.8.2013

Vyhláška

Dne 30. 7. 2013 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 221/2013 Vyhláška o IPLP s léčebným konopím.
Účinnosti nabyla dne 1. 8. 2013.

Vyhláška stručnou formou upravuje podmínky předepsání, přípravy, výdeje a použití IPLP s konopím.

Pacient může obdržet nejvýše 30 g konopí měsíčně.
Předepisovat IPLP s konopím mohou pouze lékaři se specializovanou způsobilostí podle přílohy č. 3 vyhlášky pouze pacientům s dosaženým 18. rokem věku.

Předpis je možný výlučně na elektronický recept.

Další právní předpisy obsahující podrobnosti o léčebném konopí a IPLP s konopím jsou zákon o léčivech a zákon o návykových látkách, do nichž byly s účinností od 1. 4. 2013 doplněny novelou č. 50/2013 Sb.