Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Novinky

30.12.2011

Zahájení provozu v roce 2012

K 1.1.2012 je NUTNÉ, aby byly instalované NA VŠECH STANICÍCH tyto verze programu MEDICO.

Dos-Medico verze 13.1.43
Win-Medico verze 2.2.680

V případě, že nemáte tyto verze MEDICO na všech počítačích kontaktujte IHNED svého dodavatele programu MEDICO!!!

 

Podrobné návody pro činnost na přelomu let 2011/2012 byly odeslány mailem.

Postup činnosti před zahájením provozu v roce 2012 naleznete v souboru
Konec roku 2011_preceneni.pdf
doporučujeme si jej vytisknout a řídit se přesně napsanými pokyny!!!

Stručná rekapitulace činností na přelomu roku 2011/2012:

1. Uzavření roku 2011, fakturace a tisk všech dalších účetních sestav.
2. Instalace nového číselníku.
3. Spuštění přeceňovací rutiny.

Rutina provede přecenění z důvodu změny snížené sazby DPH z 10% na 14% a nastaví nové obchodní přirážky a pravidla cenové regulace pro rok 2012.