Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

Novinky

19.6.2012

Problémy s Modemy HUAWEI HG-622u

Dle informací z IT oddělení SÚKLu a dle našich zkušeností s instalací modemu HUAWEI HG-622u jsme se rozhodli vydat stanovisko, že tento modem není vhodný pro zapojení do sítí lékaren, které odesílají data do CÚ SÚKLu.

V případě, že Vaši lékárnu společnost O2 kontaktuje s nabídkou zvýšení rychlosti internetového připojení, je nutné si vynutit zaslání jiného modemu z jejich nabídky. (Comtrend VR-3026e, který vyhovuje všem požadavků pro provoz v lékárně.)

Při zapojení těchto nových modemů však většinou nestačí jejich vzájemná výměna, ale je nutná konfigurace nového modemu, popřípadě konfigurace sítě lékárny.

Pokud plánujete změnu technologie připojení k internetu, kontaktujte svého dodavatele programu MEDICO nebo správce vaší sítě.