Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

O firmě

Historie firmy Fill začíná v roce 1992

kdy nově vzniklá společnost začíná dodávat do lékáren v regionu výpočetní techniku, pokladní systémy s technologií čárového kódu a programové vybavení. Kromě distribuce programu pro vedení skladového hospodářství MEDICO LS, se firma specializuje na zpracování dokladů pro zdravotní pojišťovny, kterému se věnuje samostatné oddělení.

V roce 1996 byla na trh uvedena nová verze programu MEDICO´96, která vycházela z aktuálních požadavků na provoz lékáren a současně reagovala na prudký vývoj počítačové techniky. Nový program postupně nahrazoval původní verzi a záhy se instaloval po celé republice.

V roce 1999 firma rozšířila svoji činnost o velkoobchod a maloobchod s výpočetní tehnikou v Ostravě a dalších městech.

Po dvou letech došlo k rozdělení firmy a nově založená společnost Fill SW servis s.r.o. se věnuje výhradně komplexním dodávkám i servisu výpočetní techniky a programového vybavení ve více než 200 lékárnách.

Je samozřejmostí, že lékárna s naším systémy MEDICO a WIN MEDICO se pro nás stává stálým partnerem, kterému pomáháme využívat nejnovějších informačních technologií pro dosahování lepších výsledků.