Elektronická komunikace B2B kanál VZP

Přímá komuinikace programu MEDICO s informačním systémem VZP

Elektronická zdravotní knížka IZIP

Zápis dokladů registrovaných pojištěnců do systému IZIP-EZK.

Lékové interakce INFOPHARM

Vyhodnocení interakcí podle databáze Kompendium lékových interakcí.

Hlášení nežádoucích účinků a závad SÚKL

Zpracování informací poskytovaných SÚKL přímo v programu MEDICO.

MEDICO

Lékarenský software MEDICO

  • komplexní program pro vedení skladového hospodářství lékáren včetně navazujících agend
  • přímá vazba na databázi dostupných léčiv, zdravotnické techniky a parafarmak na našem trhu - AISLP
  • vyhodnocení lékových interakcí - Kompendium lékových interakcí InfoPharm
  • lékové záznamy pacientů a věrnostní systém - evidence pomocí zákaznických karet

Proč právě MEDICO?

Bezpečnost dat

V oblasti bezpečnosti dat je program Medico díky způsobu ukládání dat na síti zcela unikátní. Data se neztratí ani v případě zavirování nebo havárie harddisku, v nejhorším případě je teoreticky možné přijít o momentální rozpracovaná data z aktuálního (poškozeného) počítače. Za celou dobu provozu není znám ani jeden případ, kdy by lékárna o svá data přišla.

Možnost práce bez sítě

Další unikátní funkce, kterou poskytuje pouze Medico. V případě havárie serveru nebo problémů na síti lze do doby odstranění závady zvolit režim nesíťového provozu a zcela bez přerušení provozu dále vydávat na pokladnách. Data se sehrají denní uzávěrkou. Po celou dobu provozu není znám ani jeden případ, kdy by lékárna musela přerušit svůj chod kvůli nefunkčnímu programu či technice.

Individuální úprava programu

Pro klienty, kteří mají zvláštní požadavky na provoz jsou vytvářeny speciální rutiny přímo pro danou lékárnu. Tyto rutiny jsou zdarma v ceně aktualizačních poplatků.